1 | 2
Welkom bij de Diedensche Uiterdijk

De oeverzone van de Diedensche Uiterdijk verandert de komende jaren geleidelijk van akkerland naar natuurgebied. Riviernatuur van de Maas krijgt hier straks weer een kans. Hier kunt u al struinen, wandelingen maken en genieten van de nieuwe Maasnatuur.

Met het Oeverzone Diedensche Uiterdijkproject wordt natuur gerealiseerd in combinatie met het winnen van keramische klei. De vereniging Natuurmonumenten heeft hiervoor de handen ineen geslagen met de Nijmeegse baksteenproducent Rodruza B.V. Een mooie combinatie van duurzaam ondernemen en natuurbescherming. Deze bijzondere samenwerking leidt in de Diedensche Uiterdijk tot ruim 50 hectare nieuwe natuur. Met het duurzaam winnen van klei wordt er meer ruimte voor de rivier gecreëerd en wordt bijgedragen aan verlaging van de waterstand bij overstroming van de uiterwaarden.


Dit project is een onderdeel van een groter initiatief van Natuurmonumenten; Meer Maas In de uiterwaarden tussen Ravenstein en Raamsdonkveer wordt ruim 800 hectare extra (rivier) natuur gerealiseerd.


Op deze website houden we u op de hoogte van het project en de activiteiten die in dat kader zullen plaatsvinden.

1 | 2